Avatrombopag (Doptelet)

Status: Igangværende

Ansøger: Swedish Orphan Biovitrum A/S
Sygdomsområde:  Blodsygdomme Hæmatologi
Specifik sygdom:  Benign hæmatologi
Anvendelse:  Kronisk immuntrombocytopeni
Fagudvalg:  Benign hæmatologi
Sidst opdateret: 3. januar 2022

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Ikke fastlagt.

Lægemidlet vurderes i en 7-ugers proces, frem for som normalt 12 uger - læs mere om 7-ugers processen her

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 19. november 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger
Behandlet 1. marts 2021. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 23. november 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Påbegyndt 23. november 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 15. december 2021. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Påbegyndt 23. november 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 7 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingen her.