Avalglucosidase alfa (Nexviazyme)

Status: Clock-Stop

Ansøger: Sanofi
Sygdomsområde:  Stofskiftesygdomme
Specifik sygdom:  Pompes sygdom
Anvendelse:  Pompes sygdom
Fagudvalg:  Fenylketonuri
Sidst opdateret: 23. juni 2022

Medicinrådet har pr. 11. maj 2022 indført et clock-stop, da vi afventer markedsføringstilladelse.

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Endnu ikke fastlagt

Vurderingen følger Medicinrådets metodevejledning og procesvejledning for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser. 

En sædvanlig proces varer op til 16 uger, fra den dag sekretariatet modtager en fyldestgørende ansøgning (dag 0), til der foreligger en anbefaling fra Medicinrådet.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
Behandlet 5. april 2021. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 16. februar 2022. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
Behandlet 22. juni 2022.  Clock-Stop 11. maj 2022

Medicinrådet har indført et clock-stop, da vi afventer markedsføringstilladelse.

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen