Atezolizumab (Tecentriq) i kombination med carboplatin og etoposid

Status: Igangværende

Ansøger: Roche
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis
Anvendelse:  Småcellet lungekræft
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 24. marts 2020

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: 13. maj 2020

Status for status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 12. juli 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 12. juli - 15. oktober 2019. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 22. november 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 22. november 2019 - 24. marts 2020. 

Rådet har i perioden fra den 22. januar til den 24. marts 2020 iværksat et fagligt clock-stop, da beslutningsgrundlaget skulle kvalificeres yderligere. 

Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 17. - 31. marts 2020. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 22. november 2019 - 24. marts 2020. 
Medicinrådet har godkendt den sundhedsøkonomiske model
Behandlet 24. marts 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 12 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingen her.