Afamelanotid (Scenesse)

Status: Igangværende

Ansøger: Medicinrådet har besluttet at tage sagen op af egen drift
Sygdomsområde:  Hudsygdomme Dermatologi
Specifik sygdom:  Astmaeksem/børneeksem Atopisk dermatitis
Anvendelse:  Forebyggelse af fototoksicitet hos voksne (≥ 18 år) med EPP
Fagudvalg:  Atopisk eksem
Sidst opdateret: 19. november 2020

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Ikke fastlagt

Status for vurdering af lægemidlet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet at tage sagen op af egen drift
Behandlet 28. august 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet har vurderet lægemidlets værdi

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Den forventede sagsbehandlingstid er 12 uger. Ved sagsbehandlingens afslutning indsættes en beskrivelse af sagsbehandlingen her.