Voretigene neparvovec (Luxturna)

Ansøger: Novartis Healthcare A/S
Indikation: Synstab som følge af arvelig RPE65-relateret nethinde dystrofi

Dato for endelig ansøgning: 8. marts 2019

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: 19. juni 2019

Fagudvalg: Fagudvalget vedr. øjensygdomme

Kontaktperson i Medicinrådets sekretariat: Pernille Koefod Arrevad, pea@medicinraadet.dk

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 18. juni 2019

Status for ansøgningsproces

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

14. september 2018

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

7. november 2018

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

30. januar 2019

Medicinrådets protokol for vurdering af voretigene neparvovec til behandling af arvelig RPE65-relateret nethindedystrofi

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

8. marts 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

8. marts 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

8. marts 2019 - 15. maj 2019

 

40 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt udkast til vurdering af klinisk merværdi i høring hos ansøger

8. maj - 21. maj 2019 

 

14 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt vurderingen af klinisk merværdi

15. maj 2019

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for voretigene neparvovec til behandling af arvelig RPE65-relateret nethindedystrofi 

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

21. maj 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Endelig vurdering af klinisk merværdi

21. maj 2019

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for voretigene neparvovec til behandling af arvelig RPE65-relateret nethindedystrofi 

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

6. juni 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

Ansøgningen er i udvidet fagligt clock-stop fra 19. juni 2019.

 

26 dage

  Clock-stop