Vonicog alfa (Veyvondi)

Ansøger: Shire
Indikation: von Willebrand sygdom

Dato for endelig ansøgning: 29. januar 2019

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Ikke fastlagt

Fagudvalg: Fagudvalget vedr. blødersygdom

Kontaktperson i Medicinrådets sekretariat: Mette Hollensted, met@medicinraadet.dk

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende      Aktivitet afsluttet Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 29. januar 2019

Status for ansøgningsproces

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

17. august 2018

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

3. september 2018

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

9. oktober 2018

Medicinrådets protokol for vurdering af klinisk merværdi for vonicog alfa til behandling af von Willebrand sygdom - 1.0

30. oktober 2018

Medicinrådets protokol for vurdering af klinisk merværdi for vonicog alfa til behandling af von Willebrand sygdom - 1.1

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

29. januar 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

29. januar 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

29. januar 2019

 

40 dage

  Igangværende aktivitet
         
         

Medicinrådet har sendt udkast til vurdering af klinisk merværdi i høring hos ansøger

Ikke påbegyndt.

 

14 dage

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Medicinrådet har godkendt vurderingen af klinisk merværdi

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Endelig vurdering af klinisk merværdi

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

Ikke påbegyndt.

 

26 dage

  Uafsluttet aktivitet