Talazoparib (Tanzenna)

Ansøger: Pfizer
Indikation: Brystkræft

Dato for endelig ansøgning: Endnu ikke modtaget

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Ikke fastlagt

Fagudvalg: Fagudvalget vedr. brystkræft

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 15. juli 2019

Status for ansøgningsproces

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

22. februar 2019

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

8. april 2019

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

12. juli 2019

Medicinrådets protokol for vurdering af talazoparib til behandling af lokalt fremskreden eller metastatisk HER2- brystkræft med BRCA1/2 mutation - version 1.2

Medicinrådets protokol for vurdering af talazoparib til behandling af lokalt fremskreden eller metastatisk HER2- brystkræft med BRCA1/2 mutation - version 1.1

Medicinrådets protokol for vurdering af talazoparib til behandling af lokalt fremskreden eller metastatisk HER2- brystkræft med BRCA1/2 mutation - version 1.0

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

Ikke påbegyndt.

 

40 dage

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Medicinrådet har sendt udkast til vurdering af klinisk merværdi i høring hos ansøger

Ikke påbegyndt.

 

14 dage

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Medicinrådet har godkendt vurderingen af klinisk merværdi

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Endelig vurdering af klinisk merværdi

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har udarbejdet det økonomiske beslutningsgrundlag 

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

Ikke påbegyndt.

 

26 dage

  Uafsluttet aktivitet