Pembrolizumab (Keytruda)

Status: Lægemiddel genvurderes

Om lægemidlet:

Medicinrådet har på baggrund af nye data genoptaget sagen den 23. januar 2020.

Ansøger: MSD Danmark ApS

Lægemiddel til: ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft med PD-L1-ekspression < 1 % 

Fagudvalg: Fagudvalget vedrørende Lungekræft

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Ikke fastlagt

 

Se her 1. behandling af sagen, som blev afsluttet 10. april 2019

 

 

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 3. februar 2020

Status for behandling af ansøgningen

 

Aktivitet   Status
       

Ansøger og Medicinrådets sekretariat har holdt indledende dialogmøde

Ikke afholdt, da det er en revurdering.

    Aktivitet afsluttet
       
       

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

23. januar 2020

    Aktivitet afsluttet
       
       

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

Ikke påbegyndt

    Uafsluttet aktivitet
       
       

 

Aktivitet     Status
       

Medicinrådet har modtaget og godkendt endelig ansøgning (dag 0) 

Ikke påbegyndt

    Uafsluttet aktivitet
       
       

 

Aktivitet     Status
       

Medicinrådet har sendt udkast til vurdering af klinisk værdi i høring hos ansøger

Ikke påbegyndt.

    Uafsluttet aktivitet
       
       

Medicinrådet har vurderet lægemidlets værdi

Ikke påbegyndt.

    Uafsluttet aktivitet
       
       

Medicinrådet har godkendt vurderingen af klinisk merværdi

Ikke påbegyndt.

    Uafsluttet aktivitet
       
       

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

Ikke påbegyndt.

    Uafsluttet aktivitet
       
       

Endelig vurdering af klinisk merværdi

Ikke påbegyndt.

    Uafsluttet aktivitet
       
       

 

Aktivitet     Status
         

Medicinrådet har udarbejdet det økonomiske beslutningsgrundlag 

Ikke påbegyndt.

 

 

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådets anbefaling

Ikke påbegyndt.

 

26 dage

  Uafsluttet aktivitet