Pembrolizumab (Keytruda)

Ansøger: MSD Danmark ApS
Indikation: Ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft

Dato for endelig ansøgning: 3. december 2018

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Ikke fastlagt

Fagudvalg: Fagudvalget vedr. lungekræft

Kontaktperson i Medicinrådets sekretariat: Jane Skov, jsk@medicinraadet.dk

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 4. december 2018

Status for ansøgningsproces

 

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

24. maj 2018

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

15. juni 2018

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

2. oktober 2018

Medicinrådets protokol for vurdering af klinisk merværdi for pembrolizumab i kombination med kemoterapi til behandling af ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft 1.0

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

3. december 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

3. december 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

3. december 2018 -

 

40 dage

  Igangværende aktivitet
         
         

Medicinrådet har udkast til vurdering af klinisk merværdi i høring hos ansøger

Ikke påbegyndt.

 

14 dage

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Medicinrådet har godkendt vurderingen af klinisk merværdi

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Endelig vurdering af klinisk merværdi

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

Ikke påbegyndt.

 

26 dage

  Uafsluttet aktivitet