Osimertinib (Tagrisso)

Ansøger: Astra Zeneca
Indikation: EGFR-positiv ikkesmåcellet lungekræft, 1. linje

Dato for endelig ansøgning: 31. oktober 2018

Dato for Medicinrådets anbefaling: 20. februar 2019

Fagudvalg: Fagudvalget vedr. lungekræft

Kontaktperson i Medicinrådets sekretariat: Jane Skov, jsk@medicinraadet.dk

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 7. februar 2019

Status for ansøgningsproces

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

24. maj 2018

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

4. juli 2018

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

13. september 2018

Protokol for vurdering af klinisk merværdi for osimertinib til behandling af ikke-småcellet lungekræft med aktiverende EGFR-mutation

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

31. oktober 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

31. oktober 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

31. oktober 2018 - 30. januar 2019

 

40 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har udkast til vurdering af klinisk merværdi i høring hos ansøger

23. januar 2019 - 

 

14 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt vurderingen af klinisk merværdi

30. januar 2019

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for osimertinib til behandling af ikke-småcellet lungekræft med aktiverende EGFR-mutation - 1.0

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

6. februar 2019.

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Endelig vurdering af klinisk merværdi

30. januar 2019.

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for osimertinib til behandling af ikke-småcellet lungekræft med aktiverende EGFR-mutation - 1.0

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

Ikke påbegyndt.

 

26 dage

  Uafsluttet aktivitet