Lenalidomid (Revlimid)

Status: Medicinrådet vurderer lægemidlet af egen drift (revurdering)

 

Se også Medicinrådets anbefaling vedrørende lenalidomid til knoglemarvskræft (myelomatose) fra den 30. januar 2019


Om lægemidlet:

Lægemiddel til: Knoglemarvskræft (myelomatose)

Fagudvalg: Fagudvalget vedrørende knoglemarvskræft (myelomatose)

Kontaktperson i Medicinrådets sekretariat: Louise Klokker Madsen, lkm@medicinraadet.dk

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 28. august 2019

Status for vurdering

 

Aktivitet     Status
         

Medicinrådet har besluttet at tage sagen op af egen drift

13. marts 2019

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt protokol

12. april 2019

Medicinrådets protokol for vurdering af lenalidomid som vedligeholdelsesbehandling af knoglemarvskræft (myelomatose) 2.0

     

Aktivitet afsluttet

         
         

 

 

Aktivitet     Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

12. april 2019 - 28. august 2019

 

 

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt vurderingen af klinisk merværdi

28. august 2019

Medicinrådets vurdering af lenalidomid som vedligeholdelsesbehandling efter højdosis kemoterapi med stamcellestøtte til patienter med nydiagnosticeret knoglemarvskræft (myelomatose) - version 2.0

 

 

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet     Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

Ikke påbegyndt.

 

 

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

Aktivitet     Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

Ikke påbegyndt.

 

 

  Uafsluttet aktivitet