Durvalumab (Imfinzi)

Ansøger: AstraZeneca
Indikation: ikke-småcellet lungekræft

Dato for endelig ansøgning: 25. februar 2019 (klinisk del af ansøgning)

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: 15. maj 2019

Fagudvalg: Fagudvalget vedr. lungekræft

Kontaktperson i Medicinrådets sekretariat: Jane Skov, jsk@medicinraadet.dk

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 10. april 2019

Status for ansøgningsproces

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

21. juni 2018

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

28. august 2018

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

13. november 2018

Protokol for vurdering af klinisk merværdi for durvalumab til NSCLC

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

25. februar 2019
(klinisk del af ansøgning)

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

25. februar 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

25. februar - 10. april 2019

 

40 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har udkast til vurdering af klinisk merværdi i høring hos ansøger

3. april 2019 - 

 

14 dage

  Igangværende aktivitet
         
         

Medicinrådet har godkendt vurderingen af klinisk merværdi

10. april 2019

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for durvalumab til behandling af ikke-småcellet lungekræft i stadie III

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Endelig vurdering af klinisk merværdi

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

Ansøgningen er i clockstop siden den 10. april 2019 

 

1 dag

  Clock-stop
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

Ikke påbegyndt.

 

26 dage

  Uafsluttet aktivitet