Daunorubicin / cytarabine (Vyxeos)

Ansøger: Jazz Pharma Ireland Ltd.
Indikation: Højrisiko akut myeloid leukæmi

Dato for endelig ansøgning: 4. januar 2019

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: 13. marts 2019

Fagudvalg: Fagudvalget vedr. akut leukæmi

Kontaktperson i Medicinrådets sekretariat: Gedske Thomsen, gth@medicinraadet.dk

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret:18. februar 2019

Status for ansøgningsproces

 

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

13. april 2018

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

4. maj 2018

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

20. september 2018

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af liposomal daunorubicin og cytarabin (CPX-351) til AML

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

4. januar 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

19. november 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

4. januar 2019

 

40 dage

  Igangværende aktivitet
         
         

Medicinrådet har udkast til vurdering af klinisk merværdi i høring hos ansøger

13. februar 2019

 

14 dage

  Igangværende aktivitet
         
         

Medicinrådet har godkendt vurderingen af klinisk merværdi

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Endelig vurdering af klinisk merværdi

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

Ikke påbegyndt.

 

26 dage

  Uafsluttet aktivitet