Damocotocog alfa pegol (Jivi)

Ansøger: Bayer
Indikation: Hæmofili A

Dato for endelig ansøgning: 1. februar 2019

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Ikke fastlagt

Fagudvalg: Fagudvalget vedrørende blødersygdom

Kontaktperson i Medicinrådets sekretariat: Dorte Glintborg, dgl@medicinraadet.dk

Om processen:

Ansøger har tilkendegivet, at de vurderer, at lægemidlet ikke har klinisk merværdi. Vurderingen er bekræftet af Medicinrådets formandskab den 28. juni 2018.

Derfor vurderes lægemidlet i en 7-ugers proces, frem for som normalt 12 uger - læs mere om 7-ugers processen her:

 

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop

 

Sidst opdateret: 18. marts 2019

Status for ansøgningsproces

 

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

13. juni 2018

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

5. november 2018

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

30. november 2018

Medicinrådets protokol for vurdering af klinisk merværdi for damoctocog alfa pegol til behandling af hæmofili A

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

1. februar 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

1. februar 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

1. februar 2019 - 

 

28 dage

  Igangværende aktivitet
         
         

Medicinrådet har udkast til vurdering af klinisk merværdi i høring hos ansøger

14. marts - 21. marts 2019

 

5 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

21. marts 2019: Ansøger har ønsket clock-stop.

 

1 dag

  Clock-stop
         
         

 

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

Ikke påbegyndt.

 

14 dage

  Uafsluttet aktivitet