Brigatinib (Alunbrig)

Ansøger: Takeda
Indikation: ALK positiv NSCLC

Dato for endelig ansøgning: 27. marts 2019

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: 28. august 2019

Fagudvalg: Fagudvalget vedr. lungekræft

Kontaktperson i Medicinrådets sekretariat: Jane Skov, jsk@medicinraadet.dk

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 8. august 2019

Status for ansøgningsproces

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

1. december 2017

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

15. oktober 2018

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

4. februar 2019

Medicinrådets protokol for vurdering af klinisk merværdi for brigatinib til behandling af ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

 ​

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

27. marts 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

27. marts 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

27. marts - 19. juni 2019

 

40 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt udkast til vurdering af klinisk merværdi i høring hos ansøger

12. juni - 26. juni 2019

 

14 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt vurderingen af klinisk merværdi

19. juni 2019

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for brigatinib til behandling af ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

26. juni 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Endelig vurdering af klinisk merværdi

26. juni 2019

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for brigatinib til behandling af ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

Ikke påbegyndt.

 

1 dag

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

Ikke påbegyndt.

 

26 dage

  Uafsluttet aktivitet