Axicabtagene ciloleucel (Yescarta)

Ansøger: Gilead
Indikation: B-celle-lymfom

Dato for endelig ansøgning: 9. januar 2019

Dato for Medicinrådets anbefaling: 10. april 2019

Fagudvalg: Fagudvalget vedr. lymfekræft

Kontaktperson i Medicinrådets sekretariat: Louise Klokker Madsen, lkm@medicinraadet.dk

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 12. april 2019

Status for ansøgningsproces

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

15. marts 2018

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

14. juni 2018

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

20. september 2018

Medicinrådets protokol for vurdering af klinisk merværdi for axicabtagene ciloleucel til behandling af diffust storcellet B-celle-lymfom

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

9. januar 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

2. januar 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

9.-30. januar 2019

 

40 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har udkast til vurdering af klinisk merværdi i høring hos ansøger

23. januar-5. februar 2019 

 

14 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt vurderingen af klinisk merværdi

30. januar 2019

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for axicabtagene ciloleucel til behandling af diffust storcellet B-celle-lymfom - vers. 1.0

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

5. februar 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Endelig vurdering af klinisk merværdi

8. februar 2019

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for axicabtagene ciloleucel til behandling af diffust storcellet B-celle-lymfom - vers. 1.1

 

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

Ansøger har ønsket clockstop den 5. februar 2019 

 

1 dag

  Clock-stop
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

Ikke påbegyndt. 

 

26 dage

 

  Uafsluttet aktivitet