Atezolizumab (Tecentriq) - småcellet lungekræft

Status: Ansøgning behandles

Om lægemidlet:

Ansøger: Roche

Lægemiddel til: Småcellet lungekræft 

Fagudvalg: Fagudvalget vedrørende lungekræft

Forventet dato for Medicinrådets anbefaling: Ikke fastlagt

 

 

 

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 21. januar 2020

Status for behandling af ansøgningen

 

Aktivitet   Status
       

Ansøger og Medicinrådets sekretariat har holdt indledende dialogmøde

18. juni 2019

    Aktivitet afsluttet
       
       

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

12. juli 2019

    Aktivitet afsluttet
       
       

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

15. oktober 2019

Medicinrådets protokol for vurdering af atezolizumab i kombination med carboplatin og etoposid til behandling af småcellet lungekræft - version 1.0

    Aktivitet afsluttet
       
       

 

Aktivitet     Status
       

Medicinrådet har modtaget og godkendt endelig ansøgning (dag 0) 

22. november 2019

    Aktivitet afsluttet
       
       

 

Aktivitet     Status
       

Medicinrådet har sendt udkast til vurdering af klinisk værdi i høring hos ansøger

16. januar 2020

    Igangværende aktivitet
       
       

Medicinrådet har vurderet lægemidlets værdi

22. november 2019

22. januar 2020: Rådet har iværksat et fagligt clock-stop, da beslutningsgrundlaget skal kvalificeres yderligere. Sagen behandles på et senere rådsmøde.

    Igangværende aktivitet
       
       

Medicinrådet har godkendt vurderingen af klinisk merværdi

Ikke påbegyndt.

    Uafsluttet aktivitet
       
       

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

Ikke påbegyndt.

    Uafsluttet aktivitet
       
       

Endelig vurdering af klinisk merværdi

Ikke påbegyndt.

    Uafsluttet aktivitet
       
       

 

Aktivitet     Status
         

Medicinrådet har udarbejdet det økonomiske beslutningsgrundlag 

Ikke påbegyndt.

 

 

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådets anbefaling

Ikke påbegyndt.

 

26 dage

  Uafsluttet aktivitet