Igangværende vurderinger af nye lægemidler eller indikationsudvidelser

Oversigten her viser, hvilke nye lægemidler eller indikationsudvidelser, Medicinrådet p.t. vurderer.

Oplysninger om et ansøgt lægemiddel offentliggøres, når Medicinrådet modtager en foreløbig ansøgning. Oversigten er sidst opdateret den 7. december 2018.

 Generisk navn

 Handelsnavn

 Indikation

 Abemaciclib  Verzenio  Lokalt fremskreden eller metastatisk   brystkræft
 Alfa1-antitrypsin  Respreeza  Alvorlig alfa1-antitrypsinmangel
 Alirocumab  Praluent  Akut koronart syndrom (AKS)
 Ataluren  Translarna  Duchennes muskeldystrofi
 Axicabtagene ciloleucel  AXI-CEL  B-celle-lymfom
 Bictegravir / emtricitabine / tenofovir alafenamid   Biktarvy  Hiv
 Brigatinib  Alunbrig  ALK-positiv NSCLC
 Burosumab  Crysvita  X-bundet hypofasfatæmi
 Cabozantinib  Cabometyx  Leverkræft
 Caplacizumab  Cablivi  Erhvervet trombotisk trombocytopenisk   purpura (aTTP)
 Certolizumab pegol  Cimzia  Moderat til svær plaque-psoriasis
 Dabrafenib og trametinib i   kombination  -   Malign melanom adjuverende behandling
 Daratumumab i   kombination med   bortezomib, melphalan og   prednison  Darzalex  Nydiagnosticerede voksne med   myelomatose som ikke er egnet til højdosis   kemoterapi med stamcelleterapi
 Darvadstrocel  Alofisel  Komplekse perianale fistler ved Crohns   sygdom
 Daunorubicin/cytarabine   Vyxeos  Højrisiko akut myeloid leukæmi
 Damocotocog alfa pegol   Jivi  Hæmofili A
 Dinutuximab beta   Qarziba  Højrisiko neuroblastom
 Doravirine  -   Hiv-1
 Durvalumab  Imfinzi  Ikke-småcellet lungekræft
 Emicizumab  Hemlibra  Hæmofili A uden inhibitor
 Encorafenib i kombination   med binimetinib   -  Modermærkekræft
 Enzalutamid  Xtandi  Ikke-metastaserende kastrationsresistent   prostatakræft (nmCRPC)
 Erenumab  Aimovig  Migræne
 Gemtuzumab ozogamicin  Mylotarg  Akut myeloid leukæmi
 Ixekizumab  Taltz  Psoriasisartrit
 Lenalidomid  Revlimid  Myelomatose
 Lenvatinib  Lenvima  Leverkræft
 Niraparib  Zejula  Platinsensitiv, recidiverende kræft i   æggestokkene
 Nivolumab  Opdivo  Ikke-planocellular ikke-småcellet lungekræft med PD-L1 ekspression < 1 %
 Nivolumab og ipilimumab i   kombination   Opdivo og Yervoy   i kombination  Nyrekræft
 Ocrelizumab  Ocrevus  Primær progressiv multipel sklerose
 Olaparib  Lynparza  Kræft i æggestokkene
 Osimertinib  Tagrisso  EGFR-positiv ikke-småcellet lungekræft, 1.   linje
 Pembrolizumab  Keytruda  Adjuverende behandling, melanom
 Pembrolizumab  Keytruda  Hoved- og halskræft
 Pembrolizumab   i kombination med   kemoterapi   Keytruda  Ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft
 Pembrolizumab   i kombination med 
 kemoterapi
 Keytruda  Planocellulær ikke-småcellet lungekræft
 Ribociclib   Kisqali  Lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft
 Tildrakizumab   Ilumetri  Moderat til svær psoriasis
 Tisagenlecleucel  Kymriah  Akut lymfatisk leukæmi
 Tisagenlecleucel  Kymriah  Diffust storcellet B-celle-lymfom
 Tivozanib  Fotivda  Nyrekræft
 Tofacitinib  Xeljanz  Psoriasisartrit
 Tofacitinib  Xeljanz  Colitis ulcerosa
 Venetoclax i kombination med rituximab  Venclyxto i kombination med rituximab  Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
 Volanesorsen  Waylivra  Familiær chylomicronæmi syndrom
 Vonicog alfa   Veyvondi  von Willebrand sygdom
 Voretigene neparvovec  Luxturna  Synstab som følge af arvelig PRE65-relateret retinal dystrofi


Anbefalinger

Medicinrådets anbefalinger vedrørende nye lægemidler og nye indikationer kan findes her:

Om oversigten

For hvert enkelt lægemiddel vises, hvor langt ansøgningen er i processen, om der er opstået forsinkelser, eller om processen er sat på pause – et såkaldt ”clock-stop”. ”Clock-stop” kan for eksempel indsættes, hvis ansøgeren ikke overholder tidsfristen for høringssvar, eller hvis en ansøgning er mangelfuld, og Medicinrådet derfor selv skal udføre litteratursøgning og analyser. Hvis der indsættes ”clock-stop”, beskrives årsagen til pausen.

Læs mere: