Igangværende vurderinger af nye lægemidler eller indikations- udvidelser

Oversigten her viser, hvilke nye lægemidler eller indikationsudvidelser, Medicinrådet p.t. vurderer.

Oplysninger om igangværende vurderinger af nye lægemidler eller indikationsudvidelser offentliggøres, når Medicinrådet har modtaget en foreløbig ansøgning. Oversigten er sidst opdateret den 5. februar 2019.

Generisk navn

Handelsnavn

Indikation

Abemaciclib Verzenio Lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft
Alfa1-antitrypsin Respreeza Alvorlig alfa1-antitrypsinmangel
Alirocumab Praluent Akut koronart syndrom (AKS)
Axicabtagene ciloleucel Yescarta B-celle-lymfom
Brigatinib Alunbrig ALK-positiv NSCLC
 Burosumab  Crysvita  X-bundet hypofasfatæmi
Cabozantinib Cabometyx Leverkræft
Caplacizumab Cablivi Erhvervet trombotisk trombocytopenisk purpura (aTTP)
Dacomitinib Vizimpro EGFR-positiv ikke-småcellet lungekræft, 1. linje
Daratumumab i kombination med  bortezomib, melphalan og prednison Darzalex Nydiagnosticerede voksne med myelomatose som ikke er egnet til højdosis  kemoterapi med stamcelleterapi
Daunorubicin/cytarabine  Vyxeos Højrisiko akut myeloid leukæmi
Damocotocog alfa pegol  Jivi Hæmofili A
Dinutuximab beta  Qarziba Højrisiko neuroblastom
Doravirin og Doravirin/lamivudin/tenofovir disoproxil Pifeltro og Delstrigo Hiv-1
Durvalumab Imfinzi Ikke-småcellet lungekræft
Emicizumab Hemlibra Hæmofili A uden inhibitor
Encorafenib i kombination med binimetinib  Braftovi/Mektovi Modermærkekræft og non-melanom hudkræft
Enzalutamid Xtandi Ikke-metastaserende kastrationsresistent prostatakræft (nmCRPC)
Erenumab Aimovig Migræne
Fremanezumab Ajovy Migræne
Lenvatinib Lenvima Leverkræft
Nivolumab og ipilimumab i kombination  Opdivo og Yervoy i kombination Nyrekræft
Olaparib Lynparza Kræft i æggestokkene
Osimertinib Tagrisso EGFR-positiv ikke-småcellet lungekræft, 1. linje
Pembrolizumab Keytruda Adjuverende behandling, melanom
Pembrolizumab i kombination med kemoterapi  Keytruda Ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft
Pembrolizumab i kombination med kemoterapi Keytruda Planocellulær ikke-småcellet lungekræft
Ribociclib  Kisqali Lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft
Risankizumab - Moderat til svær plaque psoriasis
Tildrakizumab  Ilumetri Moderat til svær psoriasis
Tisagenlecleucel Kymriah Diffust storcellet B-celle-lymfom
Tivozanib Fotivda Nyrekræft
Tofacitinib Xeljanz Psoriasisartrit
Tofacitinib Xeljanz Colitis ulcerosa
Venetoclax i kombination med rituximab Venclyxto i kombination med rituximab Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
Volanesorsen Waylivra Familiær chylomicronæmi syndrom
Vonicog alfa  Veyvondi von Willebrand sygdom
Voretigene neparvovec Luxturna Synstab som følge af arvelig RPE65-relateret nethinde dystrofi


Anbefalinger

Medicinrådets anbefalinger vedrørende nye lægemidler og nye indikationer kan findes her:

Om oversigten

For hvert enkelt lægemiddel vises, hvor langt ansøgningen er i processen, om der er opstået forsinkelser, eller om processen er sat på pause – et såkaldt ”clock-stop”. ”Clock-stop” kan for eksempel indsættes, hvis ansøgeren ikke overholder tidsfristen for høringssvar, eller hvis en ansøgning er mangelfuld, og Medicinrådet derfor selv skal udføre litteratursøgning og analyser. Hvis der indsættes ”clock-stop”, beskrives årsagen til pausen.

Læs mere: