Kronisk hepatitis C (opdatering)

Status: Igangværende

Sygdomsområde:  Infektionssygdomme
Specifik sygdom:  Leverbetændelse Hepatitis
Anvendelse:  Kronisk hepatitis C
Fagudvalg:  Leverbetændelse
Sidst opdateret: 13. juli 2020

OBS: Denne igangværende behandlingsvejledning er en opdatering af den gældende behandlingsvejledning for kronisk hepatitis C

Status for status for vurdering af terapiområdet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en opdatering af behandlingsvejledningen for terapiområdet
Behandlet 18. maj 2020. 
Medicinrådet udarbejder en protokol
Behandlet 18. maj - 22. juni 2020. 
Medicinrådet har godkendt en protokol for behandlingsvejledningen
Lægemiddelvirksomheder har mulighed for at bidrage med litteratur i den angivne tidsperiode

Udarbejdelse af fælles regional behandlings­vejledning

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledningen
Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning og baggrunden for Medicinrådets behandlingsvejledning

Eventuel udarbejdelse af udvidet sammen­lignings­grundlag og/eller lægemiddel­rekommandation

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt det udvidede sammenligningsgrundlag
Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen