Ikke-småcellet lungekræft 2. linje - patienter med aktiverende EGFR-mutation eller ALK-translokation

Status: Igangværende

Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis
Anvendelse:  Ikke-småcellet lungekræft 2. linje - patienter med aktiverende EGFR-mutation eller ALK-translokation
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 27. februar 2020

Status for status for vurdering af terapiområdet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en behandlingsvejledning for terapiområdet
Behandlet 10. april 2019. 
Medicinrådet udarbejder en protokol
Behandlet 10. april 2019 - 25. februar 2020. 
Lægemiddelvirksomheder har mulighed for at bidrage med litteratur i den angivne tidsperiode
Behandlet 12. december 2019 - 2. januar 2020. 

Udarbejdelse af fælles regional behandlings­vejledning

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledningen
Påbegyndt 25. februar 2020. 
Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning og baggrunden for Medicinrådets behandlingsvejledning

Eventuel udarbejdelse af udvidet sammen­lignings­grundlag og/eller lægemiddel­rekommandation

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt det udvidede sammenligningsgrundlag
Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen