Forhøjet kolesterol (hyperlipidæmi)

Status: Igangværende

Sygdomsområde:  Hjerte- og kredsløbssygdomme Kardiologi
Specifik sygdom:  Forhøjede kolesteroler eller triglycerider i blodet Hyperlipidæmi
Anvendelse:  Forhøjet kolesterol (hyperlipidæmi)
Fagudvalg:  Lipidforstyrrelser (dyslipidæmi)
Sidst opdateret: 9. december 2020

Medicinrådet har igangsat et arbejde med at opdatere RADS’ behandlingsvejledning. Grundet et nyt udbud med ikrafttrædelse den 1. februar 2021 har Medicinrådet valgt at udarbejde en rekommandation på baggrund af RADS’ behandlingsvejledning og beslutninger truffet af Medicinrådet den 17. juni 2020

Lægemiddelrekommandation

Offentliggjort den 9. december 2020

Medicinrådets lægemiddelrekommandation baseret på RADS’ behandlingsvejledning vedrørende PCSK9-hæmmere til hyperlipidæmi (Gældende fra 1. februar 2021)

Status for vurdering af terapiområdet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en behandlingsvejledning for terapiområdet
Behandlet 7. februar 2018. 
Medicinrådet udarbejder en protokol
Behandlet 7. februar - 15. august 2018. 
Medicinrådet har godkendt en protokol for behandlingsvejledningen
Lægemiddelvirksomheder har mulighed for at bidrage med litteratur i den angivne tidsperiode
Behandlet 15. - 23. august 2018. 

Udarbejdelse af fælles regional behandlings­vejledning

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledningen
Påbegyndt 15. august 2018. 


Scenarier for udviklingen i antallet af patienter i behandling med PCSK9-hæmmere
Behandlet af Medicinrådet den 17. juni 2020

Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning og baggrunden for Medicinrådets behandlingsvejledning

Eventuel udarbejdelse af udvidet sammen­lignings­grundlag og/eller lægemiddel­rekommandation

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt det udvidede sammenligningsgrundlag
Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen