Behandling med immunoglobuliner - immunmodulerende behandling ved CIDP

Status: Igangværende

Sygdomsområde:  Immundefekter og transplantation
Specifik sygdom:  Immundefekter
Anvendelse:  Behandling med immunoglobuliner - immunmodulerende behandling ved CIDP
Sidst opdateret: 7. september 2020

Status for status for vurdering af terapiområdet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en behandlingsvejledning for terapiområdet
Behandlet 10. oktober 2018. 
Medicinrådet udarbejder en protokol
Behandlet 10. oktober 2018 - 2. september 2020. 

Udarbejdelse af fælles regional behandlings­vejledning

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledningen
Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning og baggrunden for Medicinrådets behandlingsvejledning

Eventuel udarbejdelse af udvidet sammen­lignings­grundlag og/eller lægemiddel­rekommandation

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt det udvidede sammenligningsgrundlag
Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen