Leverkræft (hepatocellulært carcinom)

Status: Behandlingsvejledning udarbejdes

Fagudvalg: Fagudvalget vedrørende leverkræft


Om Medicinrådets behandlingsvejledninger

I behandlingsvejledninger vurderer Medicinrådet flere lægemidler til samme sygdom og tager typisk stilling til, om der er klinisk betydende forskelle mellem lægemidlerne, eller om to eller flere af disse kan ligestilles.

Se Medicinrådets metodehåndbog for yderligere information.

 

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet
Sidst opdateret: 17. december 2019

Status for vurderingen af terapiområdet

 

Aktivitet       Status
         

Medicinrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en behandlingsvejledning for terapiområdet

Dato: 20. november 2019

 

 

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt en protokol for behandlingsvejledningen

Dato:

   
  Uafsluttet aktivitet
         
 

Medicinrådet har tilbudt relevante lægemiddelvirksomheder at bidrage med litteratur 

Dato:

       Uafsluttet aktivitet

 

 

Aktivitet       Status
         

Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning inklusive det kliniske sammenligningsgrundlag

Dato:

 

 

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

Aktivitet       Status
         

Medicinrådet har godkendt det udvidede sammenligningsgrundlag fra Amgros

Dato:

 

 

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen

Dato:

 

 

  Uafsluttet aktivitet