Ikke-småcellet lungekræft

Medicinrådets vurdering af terapiområdet ikke-småcellet lungekræft

Indstilling til vurderingen af terapiområdet blev godkendt den 16. august 2017.

Forventet dato for Medicinrådets godkendelse af den fælles regionale behandlingsvejledning og det kliniske sammenligningsgrundlag: Ikke fastlagt

Ansvarligt fagudvalg: Fagudvalget vedr. lungekræft

Kontaktperson i Medicinrådets sekretariat: Jane Skovjsk@medicinraadet.dk

Om Medicinrådets anbefalinger på terapiområdet

Medicinrådet udarbejder fælles regionale behandlingsvejledninger, som er en sundhedsfaglig vurdering af hvilke lægemidler, der kan ligestilles inden for et terapiområde.

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet
Sidst opdateret: 14. december 2018

Status for vurderingen af terapiområdet

 

 

Aktivitet       Status
         

Medicinrådet har godkendt indstilling til vurdering af terapiområdet

Dato: 16. august 2017

Indstilling om udarbejdelse af udkast til fælles regional behandlingsvejledning

 

 

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt projektprotokollen

Dato: 24. april 2018

Protokol for udarbejdelse af fælles regional behandlingsvejledning vedrørende ikke-kurabel ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) - 1.0

Dato: 12. december 2018

Medicinrådets protokol for en fælles regional behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft - 2.0

   
  Aktivitet afsluttet
         
         
 

Medicinrådet har tilbudt relevante lægemiddelvirksomheder at bidrage med relevant litteratur 

Dato:

       Uafsluttet aktivitet

 

 

Aktivitet   Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder den fælles regionale behandlingsvejledning

Ikke påbegyndt.

 

8 måneder

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning og det kliniske sammenligningsgrundlag

Dato:

 

 

  Uafsluttet aktivitet
         
         

 

Aktivitet       Status
         

Medicinrådet har sendt det kliniske sammenligningsgrundlag til Amgros

Dato:

 

 

  Uafsluttet aktivitet
 
         
         

Medicinrådet har modtaget og godkendt det udvidede sammenligningsgrundlag fra Amgros

Dato:

 

 

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommendationen

Dato:

 

 

  Uafsluttet aktivitet