Blødersygdom (hæmofili A)

Medicinrådets vurdering af terapiområdet blødersygdom (hæmofili A)

Indstilling til vurderingen af terapiområdet blev godkendt den 7. februar 2018

Dato for Medicinrådets godkendelse af den fælles regionale behandlingsvejledning og det kliniske sammenligningsgrundlag: 15. maj 2019

Ansvarligt fagudvalg: Fagudvalget vedr. blødersygdom

Kontaktperson i Medicinrådets sekretariat: Dorte Glintborg, dgl@medicinraadet.dk

Om Medicinrådets anbefalinger på terapiområdet

Medicinrådet udarbejder fælles regionale behandlingsvejledninger, som er en sundhedsfaglig vurdering af hvilke lægemidler, der kan ligestilles inden for et terapiområde.

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet
Sidst opdateret: 15. maj 2019

Status for vurderingen af terapiområdet

 

 

Aktivitet       Status
         

Medicinrådet har godkendt indstilling til vurdering af terapiområdet

Dato: 7. februar 2018

 

 

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt projektprotokollen

Dato: 12. december 2018

Protokol for Medicinrådets behandlingsvejledning for hæmofili A

   
  Aktivitet afsluttet
         
 

Medicinrådet har tilbudt relevante lægemiddelvirksomheder at bidrage med relevant litteratur 

Dato: 13. december 2018

      Aktivitet afsluttet

 

Aktivitet   Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder den fælles regionale behandlingsvejledning

12. december 2018 - 15. maj 2019

 

8 måneder

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning og det kliniske sammenligningsgrundlag

Dato: 15. maj 2019

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til hæmofili A

Baggrund for Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til hæmofili A

 

 

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

Aktivitet       Status
         

Medicinrådet har sendt det kliniske sammenligningsgrundlag til Amgros

Dato

 

 

  Uafsluttet aktivitet
 
         
         

Medicinrådet har modtaget og godkendt det udvidede sammenligningsgrundlag fra Amgros

Dato:

 

 

  Uafsluttet aktivitet
         
         

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommendationen

Dato:

 

 

  Uafsluttet aktivitet