Medicinrådets fælles regionale behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation for kronisk hepatitis C - valg mellem lægemidler - version 1.0

Status: Arkiveret

Sygdomsområde:  Infektionssygdomme
Specifik sygdom:  Leverbetændelse Hepatitis
Anvendelse:  Kronisk hepatitis C
Fagudvalg:  Leverbetændelse
Sidst opdateret: 15. august 2018

Godkendt den 15. august 2018

Medicinrådets fælles regionale behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation for
kronisk hepatitis C - valg mellem lægemidler - version 1.0