Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til moderat til svær plaque psoriasis - version 1.0

Status: Arkiveret

Sygdomsområde:  Hudsygdomme Dermatologi
Specifik sygdom:  Psoriasis
Anvendelse:  Psoriasis
Fagudvalg:  Psoriasis og psoriasis med ledgener
Sidst opdateret: 19. oktober 2020

OBS: Der findes en nyere version 1.1 af denne rekommandation - gældende fra den 1. april 2022

Godkendt den 19. oktober 2020

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til moderat til svær plaque psoriasis - version 1.0.

Der findes en gældende version 1.2 af denne rekommandation.