Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk parenteral behandling af anæmi hos nyreinsufficiente patienter - version 1.2

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Blodsygdomme Hæmatologi
Specifik sygdom:  Blodmangel Anæmi
Anvendelse:  Anæmi hos nyreinsufficiente patienter
Fagudvalg:  Tidligere RADS-fagudvalg
Sidst opdateret: 19. februar 2020

Lægemiddelrekommandationen er godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning

Der findes en gældende version 1.3 af denne rekommandation.

Godkendt den 19. februar 2020

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk parenteral behandling af anæmi hos nyreinsufficiente patienter - version 1.2