Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning for hæmofili B - Evidensbaseret valg af faktor IX-præparater

Status: Arkiveret

Sygdomsområde:  Blodsygdomme Hæmatologi
Specifik sygdom:  Blødersygdom Hæmofili
Anvendelse:  Hæmofili B
Fagudvalg:  Blødersygdomme
Sidst opdateret: 12. december 2018

OBS: Der findes en nyere version 1.1 - gældende fra den 1. april 2022

Godkendt den 12. december 2018

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til hæmofili B - Evidensbaseret valg af faktor IX-præparater - version 1.0 (Gældende fra 1. april 2019)