Upadacitinib (Rinvoq)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: AbbVie A/S
ATC-kode: L04AA44
Sygdomsområde:  Gigtsygdomme Reumatologi
Specifik sygdom:  Kronisk leddegigt Reumatoid artrit
Anvendelse:  Kronisk leddegigt
Fagudvalg:  Gigtsygdomme
Sidst opdateret: 23. september 2020

Anbefaling

Godkendt den 23. september 2020

Medicinrådets anbefaling vedrørende upadacitinib til behandling af kronisk leddegigt

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 23. oktober 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 23. oktober 2019 - 8. januar 2020. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 16. marts 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 16. marts - 26. august 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 14. august - 2. september 2020. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 1. september 2020. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 16. marts - 23. september 2020. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
Behandlet 26. august 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 23. september 2020. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 16. marts - 23. september 2020. 

Medicinrådet har brugt 27 uger og 2 dage på sit arbejde med upadacitinib til behandling af kronisk leddegigt.