Upadacitinib (Rinvoq)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: AbbVie A/S
ATC-kode: L04AA44
Sygdomsområde:  Gigtsygdomme Reumatologi
Specifik sygdom:  Kronisk leddegigt Reumatoid artrit
Anvendelse:  Kronisk leddegigt
Fagudvalg:  Gigtsygdomme
Sidst opdateret: 1. september 2022

Anbefaling

Godkendt den 23. september 2020

Medicinrådets anbefaling vedrørende upadacitinib til behandling af kronisk leddegigt

OBS: Lægemidlet er indplaceret i Medicinrådets behandlingsvejledning vedr. kronisk leddegigt via et tillæg

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
23. oktober 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
23. oktober 2019 - 8. januar 2020. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
16. marts 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
16. marts - 26. august 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
14. august - 2. september 2020. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
1. september 2020. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
16. marts - 23. september 2020. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
26. august 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
23. september 2020. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
16. marts - 23. september 2020. 

Medicinrådet har brugt 27 uger og 2 dage på sit arbejde med upadacitinib til behandling af kronisk leddegigt.