Talazoparib (Talzenna)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Pfizer
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Brystkræft Mammacancer
Anvendelse:  Brystkræft
Fagudvalg:  Brystkræft
Sidst opdateret: 22. juni 2020

Anbefaling

Offentliggjort den 22. juni 2020

Medicinrådets anbefaling vedr. talazoparib til patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk HER2- brystkræft med BRCA1/2- mutation

Baggrund for Medicinrådets anbefaling vedr. talazoparib til patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk HER2- brystkræft med BRCA1/2- mutation

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 8. april 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 8. april - 12. juli 2019. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 26. februar 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 26. februar - 20. maj 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 30. april - 20. maj 2020. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 14. april 2020. 

Fagudvalget fandt ikke anledning til at revurdere kategoriseringen af lægemidlets værdi.

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 26. februar - 22. juni 2020. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
Behandlet 20. maj 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 22. juni 2020. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 26. februar - 22. juni 2020. 

Medicinrådet har brugt 16 uger på sit arbejde med talazoparib til patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk HER2- brystkræft med BRCA1/2-mutation.