Pembrolizumab (Keytruda) i kombination med platinbaseret kemoterapi (genvurdering)

Status: Færdigbehandlet (Delvist anbefalet)

Ansøger: MSD Danmark
ATC-kode: L01XC18
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis
Anvendelse:  Planocellulær ikke-småcellet lungekræft
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 27. januar 2021

Medicinrådet har på baggrund af nye data genoptaget sagen den 7. maj 2020.

Se Medicinrådets 1. behandling af pembrolizumab i kombination med kemoterapi til planocellulær ikke-småcellet lungekræft, som blev afsluttet den 28. august 2019.

Anbefaling

Offentliggjort den 27. januar 2021

Medicinrådets anbefaling vedrørende pembrolizumab i kombination med kemoterapi til behandling af planocellulær ikke-småcellet lungekræft med PD-L1-ekspression < 50 %

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 7. maj 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 7. maj - 4. august 2020. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 20. august 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 21. august - 9. december 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Påbegyndt 27. november 2020. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 16. december 2020. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 21. august 2020 - 27. januar 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
Behandlet 9. december 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 27. januar 2021. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 20. august 2020 - 27. januar 2021. 

Medicinrådet har brugt 22 uger og 6 dage på arbejdet med revurderingen af pembrolizumab i kombination med kemoterapi til patienter med planocellulær ikke-småcellet lungekræft og PD-L1-ekspression < 50 %.