Isatuximab (Sarclisa) i kombination med pomalidomid og dexamethason

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Sanofi
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Knoglemarvskræft Myelomatose
Anvendelse:  Knoglemarvskræft
Fagudvalg:  Knoglemarvskræft (myelomatose)
Sidst opdateret: 18. november 2020

Anbefaling

Offentliggjort den 18. november 2020

Medicinrådets anbefaling vedrørende isatuximab i kombination med pomalidomid og dexamethason til behandling af patienter med knoglemarvskræft, der tidligere har modtaget mindst to behandlinger

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 5. februar 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 5. februar - 11. juni 2020. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 17. august 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 18. august - 21. oktober 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 9. - 26. oktober 2020. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 26. oktober 2020. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 18. august - 18. november 2020. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
Behandlet 21. oktober 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 18. november 2020. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 17. august - 18. november 2020. 

Medicinrådet har brugt 13 uger og 2 dage på arbejdet med isatuximab i kombination med pomalidomid og dexamethason til behandling af patienter med knoglemarvskræft, der tidligere har modtaget mindst to behandlinger.