Inotuzumab ozogamicin (Besponsa)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Pfizer
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Akut leukæmi Blodkræft
Anvendelse:  Akut lymfatisk leukæmi
Fagudvalg:  Akut leukæmi
Sidst opdateret: 30. maj 2018

Anbefaling

Offentliggjort den 30. maj 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende inotuzumab ozogamicin som mulig standardbehandling til akut lymfatisk leukæmi

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 18. maj 2017. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 18. maj - 12. juni 2017. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 10. januar 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 10. januar - 24. april 2018. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 17. april - 1. maj 2018. 

Høringssvaret gav ikke anledning til ændringer.

Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 1. maj 2018. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 17. maj 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 30. maj 2018. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 10. januar - 30. maj 2018. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af inotuzumab ozogamicin på 14 uger, hertil skal tillægges udvidet clock-stop på 6 uger.

Vurderingsrapporten for inotuzumab ozogamicin blev præsenteret på rådsmødet den 15. marts 2018, hvor Rådet besluttede at stille fagudvalget supplerende spørgsmål vedrørende effekten af lægemidlet til behandling af henholdsvis recidiverende og refraktære patienter (udvidet clock-stop).