Erenumab (Aimovig)

Status: Færdigbehandlet (Delvist anbefalet)

Ansøger: Novartis Healthcare A/S
ATC-kode: N02CX07
Sygdomsområde:  Neurologiske sygdomme
Specifik sygdom:  Migræne
Anvendelse:  Migræne
Fagudvalg:  Migræne
Sidst opdateret: 10. april 2019

Anbefaling

Medicinrådets anbefaling vedrørende erenumab som mulig standardbehandling til forebyggende behandling af migræne

OBS: Medicinrådets samling af vurderinger af anti-CGRP-antistoffer til behandling af kronisk migræne, herunder kriterier for opstart, monitorering og seponering

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 8. juni 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 8. juni - 10. december 2018. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 6. februar 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 6. februar - 13. marts 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 6. - 20. marts 2019. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Behandlet 13. marts 2019. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 28. marts 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 10. april 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 6. februar - 10. april 2019. 

Medicinrådet modtog den endelige ansøgning om erenumab fra Novartis den 29. januar 2019.

Medicinrådet har gennemført vurderingen af erenumab på 10 uger og 1 dag, opgjort fra modtagelsen af den endelige ansøgning.