Emicizumab (Hemlibra)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Roche
Sygdomsområde:  Blodsygdomme Hæmatologi
Specifik sygdom:  Blødersygdom Hæmofili
Anvendelse:  Hæmofili A uden inhibitor
Fagudvalg:  Blødersygdom
Sidst opdateret: 19. juni 2019

Anbefaling

Offentliggjort den 19. juni 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende emicizumab som mulig standardbehandling til hæmofili A

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 27. september 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 27. september 2018 - 13. februar 2019. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 4. april 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 4. april - 15. maj 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 8. - 22. maj 2019. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 22. maj 2019. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 11. juni 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 19. juni 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 4. april - 19. juni 2019. 

Medicinrådet modtog den endelige ansøgning den 4. april 2019. Sagsbehandlingstiden har været 10 uger og 6 dage.