Elotuzumab (Empliciti) i kombination med pomalidomid og dexamethason

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Bristol-Myers Squibb
ATC-kode: L01XC23
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Knoglemarvskræft Myelomatose
Anvendelse:  Knoglemarvskræft
Fagudvalg:  Knoglemarvskræft (myelomatose)
Sidst opdateret: 18. maj 2020

Anbefaling

Godkendt den 18. maj 2020

Medicinrådets anbefaling vedrørende elotuzumab i kombination med pomalidomid og dexamethason til behandling af patienter med knoglemarvskræft der tidligere har modtaget mindst to behandlinger

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 3. oktober 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 3. oktober - 7. november 2019. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 5. februar 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 5. februar - 18. marts 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 6. - 31. marts 2020. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 25. marts 2020. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 5. februar - 18. maj 2020. 
Medicinrådet har godkendt den sundhedsøkonomiske model
Behandlet 18. maj 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 18. maj 2020. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 5. februar - 18. maj 2020. 

Medicinrådet har brugt 14 uger og 5 dage på sit arbejde med EloPomDex til behandling af patienter med knoglemarvskræft der tidligere har modtaget mindst to behandlinger.