Gå til hovedindholdet

Afamelanotid (Scenesse)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Medicinrådet har besluttet at tage sagen op af egen drift
ATC-kode: D02BB02
Sygdomsområde:  Hudsygdomme Dermatologi
Specifik sygdom:  Astmaeksem/børneeksem Atopisk dermatitis
Anvendelse:  Forebyggelse af fototoksicitet hos voksne (≥ 18 år) med EPP
Fagudvalg:  Atopisk eksem
Sidst opdateret: 28. april 2021

Anbefaling

Godkendt den 28. april 2021

Medicinrådets anbefaling vedrørende afamelanotid til behandling af erytropoietisk protoporfyri

Medicinrådet anbefaler ikke afamelanotid til patienter med erytropoietisk protoporfyri, fordi data ikke er gode nok til, at Medicinrådet kan udtale sig sikkert om størrelsen af effekten af behandlingen. Afamelanotid ser ud til at kunne være en bedre behandling end ingen aktiv behandling, men prisen er for høj set i forhold til usikkerheden om effekten.

Status for vurdering af lægemidlet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet at tage sagen op af egen drift
28. august 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
17. august 2020 - 28. april 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
24. marts 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
28. april 2021.