Dolutegravir / lamivudin (Dovato)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: GSK
ATC-kode: J05AR
Sygdomsområde:  Infektionssygdomme
Specifik sygdom:  Hiv/aids
Anvendelse:  Hiv-1-infektion
Fagudvalg:  Hiv/aids
Sidst opdateret: 20. november 2019

Anbefaling

Godkendt den 20. november 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende dolutegravir/lamivudin som mulig standardbehandling til hiv-1-infektion

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
25. februar 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
25. februar - 4. juli 2019. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
5. september 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
5. september - 23. oktober 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
16. oktober 2019. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
28. oktober 2019. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
7. november 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
20. november 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
5. september - 20. november 2019. 

Medicinrådet modtog den endelige ansøgning vedrørende dolutegravir/lamivudin fra GSK den 5. september 2019.

Vurdering af klinisk merværdi blev præsenteret og godkendt på rådsmødet den 23. oktober 2019. Medicinrådet har gennemført vurderingen af dolutegravir/lamivudin til behandling af hiv-1-infektion på 10 uger og 6 dage.