Axicabtagene ciloleucel (Yescarta)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Gilead
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lymfomer
Anvendelse:  Diffust storcellet B-cellelymfom
Fagudvalg:  Lymfekræft (lymfomer)
Sidst opdateret: 15. maj 2019

Anbefaling

Offentliggjort den 15. maj 2019

Medicinrådets anbefaling vedr. axicabtagene ciloleucel til diffust storcellet B-celle-lymfom

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 14. juni 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 14. juni - 20. september 2018. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 9. januar 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 9. - 30. januar 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 23. januar - 5. februar 2019. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Behandlet 30. januar 2019. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 2. maj 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 15. maj 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 9. januar - 15. maj 2019. 

Vurderingsrapporten, version 1.0, blev præsenteret og godkendt på rådsmødet den 30. januar 2019. Efter høringssvar blev vurderingsrapporten, version 1.1, offentliggjort den 8. februar 2019 med mindre faktuelle rettelser. Ansøger ønskede clock-stop pr. 5. februar 2019 i forbindelse med prisforhandlingerne. Clock-stoppet blev ophævet den 30. april 2019. Anbefalingen blev behandlet på rådsmødet den 15. maj 2019. Samlet har behandlingstiden varet 7 uger og 6 dage, fraset ansøgers clock-stop.