Avelumab (Bavencio)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Merck/Pfizer
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Modermærkekræft Malignt melanom
Anvendelse:  Metastatisk merkelcellekarcinom (mMCC)
Fagudvalg:  Modermærkekræft og non-melanom hudkræft
Sidst opdateret: 21. oktober 2020

Anbefaling

Offentliggjort den 21. oktober 2020

Medicinrådets anbefaling vedrørende avelumab til behandling af metastatisk Merkelcellekarcinom (mMCC)

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 1. april 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 1. april - 20. juni 2019. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 2. juli 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 3. juli - 23. september 2020. 
Medicinrådet har sendt udkastet til vurdering af lægemidlets værdi i høring hos ansøger
Behandlet 11. - 30. september 2020. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 30. september 2020. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 3. juli - 21. oktober 2020. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
Behandlet 23. september 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 21. oktober 2020. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 2. juli - 21. oktober 2020. 

Medicinrådet har brugt 15 uger og 6 dage på arbejdet med avelumab til metastatisk Merkelcellekarcinom.