Avelumab (Bavencio) i komb. med axitinib (Inlyta)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Merck
ATC-kode: L01XC31 og L01XE17
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Nyrekræft Renalcellekarcinom
Anvendelse:  Nyrekræft
Fagudvalg:  Nyrekræft
Sidst opdateret: 22. januar 2020

Anbefaling

Offentliggjort den 22. januar 2020

Medicinrådets anbefaling vedrørende avelumab i kombination med axitinib som mulig standardbehandling til metastaserende nyrecellekarcinom

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 9. august 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 9. august - 25. september 2019. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 1. november 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 1. november - 11. december 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 4. december 2019. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 18. december 2019. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har udarbejdet og godkendt det økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 9. januar 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 22. januar 2020. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 1. november 2019 - 22. januar 2020. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af avelumab/axitinib på 11 uger og 5 dage.