Gå til hovedindholdet

Atezolizumab (Tecentriq) i kombination med carboplatin og etoposid

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Roche
ATC-kode: L01XC32 og L01XA02 og L01CB01
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis
Anvendelse:  Småcellet lungekræft
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 17. juni 2020

Anbefaling

Godkendt den 17. juni 2020

Medicinrådets anbefaling vedrørende atezolizumab i kombination med carboplatin og etoposid til småcellet lungekræft

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
12. juli 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
12. juli - 15. oktober 2019. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
22. november 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
22. november 2019 - 24. marts 2020. 

Rådet har i perioden fra den 22. januar til den 24. marts 2020 iværksat et fagligt clock-stop, da beslutningsgrundlaget skulle kvalificeres yderligere. 

Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
17. - 31. marts 2020. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
24. marts 2020. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
22. november 2019 - 24. marts 2020. 
Medicinrådet har godkendt den sundhedsøkonomiske model
24. marts 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
17. juni 2020. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
22. november 2019 - 17. juni 2020. 

Medicinrådet har brugt 11 uger og 6 dage på sit arbejde med atezolizumab i kombination med carboplatin og etoposid. Sagsbehandlingen har været i fagligt clockstop mellem den 22. januar og 24. marts 2020, hvor Medicinrådet bad fagudvalget vedrørende lungekræft om at tage stilling til en række spørgsmål, inden vurderingen kunne godkendes. Sagsbehandlingen af anbefalingen har også været i fagligt clockstop mellem 15. april og 17. juni 2020.