Atezolizumab (Tecentriq)

Status: Direkte indplaceret i behandlingsvejledning

Ansøger: Roche
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft
Anvendelse:  1. linjebehandling af ikke-småcellet lungekræft med PD-L1 > 50 %
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 1. september 2021

Medicinrådet har vurderet, om lægemidlet kan indplaceres direkte i en behandlingsvejledning. 

Se den aktuelle behandlingsvejledning her: Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende ikke-småcellet lungekræft, 1. linje

Vurderingen følger Medicinrådets metodevejledning og procesvejledning for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser. Denne proces er gældende fra januar 2021.

Direkte indplacering i behandlingsvejledning

Godkendt den 1. september 2021

Tillæg til Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft - Direkte indplacering af atezolizumab

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
Behandlet 8. februar 2021. 

Beslutning om direkte indplacering

Aktivitet
Medicinrådet har vurderet, om lægemidlet kan indplaceres direkte i en behandlingsvejledning