Apalutamid (Erleada)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Janssen-Cilag A/S
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Prostatakræft Prostatacancer
Anvendelse:  Ikke-metastaserende kastrationsresistent prostatakræft (nmCRPC)
Fagudvalg:  Kræft i blærehalskirtlen
Sidst opdateret: 26. maj 2021

Anbefaling

Offentliggjort den 27. januar 2021

Medicinrådets anbefaling vedr. apalutamid til behandling af højrisiko ikke-metastaserende kastrationsresistent prostatakræft

Baggrund for Medicinrådets anbefaling vedr. apalutamid til behandling af højrisiko ikke-metastaserende kastrationsresistent prostatakræft - med bilag

OBS: Sammenligning af enzalutamid, darolutamid i kombination med ADT og apalutamid til ikke-metastaserende kastrationsresistent prostatakræft (nmCRPC)

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 2. oktober 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 2. oktober 2019 - 2. januar 2020. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 5. oktober 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 5. oktober - 9. december 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 27. november - 14. december 2020. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 14. december 2020. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 15. oktober 2020 - 27. januar 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
Behandlet 9. december 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 27. januar 2021. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 5. oktober 2020 - 27. januar 2021. 

Medicinrådet har brugt 16 uger og 2 dage på arbejdet med apalutamid til med højrisiko ikke-metastaserende kastrationsresistent prostatakræft.