Alfa-1-antitrypsin (Respreeza og Prolastina)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Medicinrådet har besluttet at tage sagen op af egen drift
ATC-kode: B02AB02
Sygdomsområde:  Lunge- og luftvejssygdomme
Specifik sygdom:  Alfa-1 antitrypsinmangel
Anvendelse:  Alvorlig alfa-1-antitrypsinmangel
Fagudvalg:  Lungeemfysem og lungefibrose
Sidst opdateret: 24. april 2020

Anbefaling

Godkendt den 24. april 2020

Medicinrådets anbefaling vedrørende human alfa-1-antitrypsin som mulig standardbehandling til patienter med alvorlig alfa-1-antitrypsinmangel - version 1.1

Status for vurdering af lægemidlet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet at tage sagen op af egen drift
30. januar 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet har vurderet lægemidlets værdi

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget det økonomiske beslutningsgrundlag fra Amgros
4. december 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
22. januar 2020. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
30. januar 2019 - 22. januar 2020. 

Medicinrådet har taget vurderingen af alfa-1-antitrypsin op af egen drift. Sagsbehandlingstiden er ikke opgjort.