Gå til hovedindholdet

Abirateron acetat (Zytiga)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Janssen A/S
ATC-kode: L02BX03
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Prostatakræft Prostatacancer
Anvendelse:  Nydiagnosticeret højrisiko metastaserende kastrationssensitiv prostatakræft
Fagudvalg:  Kræft i blærehalskirtlen
Sidst opdateret: 28. juni 2018

Anbefaling

Godkendt den 28. juni 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende abirateron acetat som mulig standardbehandling til nydiagnosticeret højrisiko metastaserende kastrationssensitiv prostatakræft

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
17. oktober 2017. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
17. oktober 2017 - 19. februar 2018. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
13. april 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
16. april - 30. maj 2018. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
23. maj - 7. juni 2018. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
7. juni 2018. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
14. juni 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
28. juni 2018. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
13. april - 28. juni 2018. 

 Medicinrådet har gennemført vurderingen af abirateron acetat på 11 uger.