Medicinrådets lægemiddelrekommandation vedrørende antidiabetika til type 2-diabetes - version 1.0

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Stofskiftesygdomme Endokrinologi
Specifik sygdom:  Sukkersyge Diabetes
Anvendelse:  Type 2-diabetes
Fagudvalg:  Type 2-diabetes
Sidst opdateret: 20. december 2021

Offentliggjort den 20. december 2021

Medicinrådets lægemiddelrekommandation vedrørende antidiabetika til type 2-diabetes
Godkendt og gældende fra den 15. december 2021