Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor - version 2.4

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Stofskiftesygdomme Endokrinologi
Specifik sygdom:  Akromegali
Anvendelse:  Akromegali forårsaget af hypofysetumor
Fagudvalg:  Tidligere RADS-fagudvalg
Sidst opdateret: 12. august 2022

Lægemiddelrekommandationen er godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning og er gældende fra den 1. december 2022.

Se den gældende version af rekommandationen her.

Arkiv med tidligere versioner

Godkendt den 12. august 2022

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor - version 2.4 (Gældende fra 1. december 2022)