Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for behandling af retinal veneokklusion (RVO) - version 2.0

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Øjensygdomme Oftalmologi
Specifik sygdom:  Retional veneokklusion
Anvendelse:  Retinal veneokklusion (RVO)
Fagudvalg:  Tidligere RADS-fagudvalg
Sidst opdateret: 3. maj 2017

Lægemiddelrekommandationen er godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning.

Offentliggjort den 3. maj 2017

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for behandling af retinal veneokklusion (RVO) - version 2.0